Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

Referat af bestyrelsesmøde 01/2011 i grundejerforeningen Røsevangen den 1. februar 2011 hos Henrik Andersen.

Deltagere: Jytte Mouritzen, Henrik Andersen, Michael Bissø, Vibeke Schmidt og Henrik Alm Eriksen

Dagsorden:

1.      Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 05/2010, 30.11.2010

2.      Økonomi

3.      Grønne områder

4.     Ændret kabel net og gadebelysning til diskussion på generalforsamlingen

5.     Tilrettelæggelse af Generalforsamling

6.      Eventuelt

7.      Næste møde

Referat:

Ad. 1. Godkendt uden bemærkninger.

Ad. 2. Regnskab udviser overskud på 12.554,24 mod budgetteret underskud på 2.050,-

Overskuddet kan hovedsagligt henføres til lavere gartner udgifter.

Kommunen har oplyst at der for 2011 og fremefter ikke længere ydes tilskud til vejbelysning. For 2010 udgjorde tilskuddet 7.252,- hvilket påvirker2011 budget negativt.

Ad. 3. Gartneren anbefaler at 3 gavle udskiftes frem for males (16, 19 & 32). Deres tilstand er elendig, træet er gennemråddent og mættet hvorfor yderligere maling er nytteløst. Gartneren anbefaler at de udskiftes frem for males.

Ad. 4. Tages op til foråret, hvor der også kigges på en ændring af EL leverandør.

Ad. 5. Punkter til generalforsamling;  Solvangsskolen, Klasselokale 21, Nordtoftevej 58, Farum

-          Formands beretning, Jytte tager kontakt til Henrik omkring en formandsberetning.

-          Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

o   Vedligeholdelse af gavle, oplæg til ændret vedligeholdelsesplan og eventuel udskiftning. Bestyrelsen indstiller til general forsamlingens indvilgelse til at følge lægmands (gartner) anbefaling om ikke at forsætte vedligeholdelse (maling) af de 3 gavle (16, 19, 32).

o   Bestyrelsen indstiller til kontingent forhøjelse på 250,- halvårligt, hvilket skal dække underskuddet på den løbende drift.

Ad. 6. Ingen punkter

Ad. 7. Næste møde planlægges til d. 7 marts kl. 19:30 hos Jytte i no. 5

 

 

Jytte Mouritzen                   (Michael Bissø)            Vibeke Schmidt          

 

 

 

Henrik Andersen                    Henrik Eriksen (referent)