Referat af bestyrelsesmøde den 5. januar 2015 hos Jytte i nr. 5

Deltagere: Jytte Mouritzen, Jesper Sørensen, Carsten Elin, Kaare Kringelbach, Lilli Halberg Bruun.

 

1.      godkendelse af referat fra den 22. oktober 2014

 

2.      efterårsrengøring

 

3.      ekstraordinær generalforsamling

 

4.      økonomi

 

5.      drøftelse om det kommende budget for regnskabsåret 2015:

a,b,c,

prioritering af vedligeholdelse/forbedringer af Røsevangen

henlæggelser ved ekstra indbetalinger  - fordelt på 2. rater

beløbsstørrelse som betales i 2. Rater

 

6.          siden sidst

 

7.          eventuelt

 

8.          næste møde

 

1.      referat af bestyrelsesmøde den 22. oktober blev godkendt

 

2.      efterårsrengøring pæn tilslutning

 

3.      bestyrelsens forslag nye fliser blev ikke godkendt med de forlagte forslag samt økonomi

der var god stemning og opbagning om opsparing til nye fliser.

 

4.      økonomi for 2014 ser rimeligt ud. Buget for 2015 blev lagt.

 

5.      bestyrelsen var enig om, at forslå en opsparing til nye fliser på kr.3.000,- fordelt på 2. rater á 1.500,- som opkræves i forbindelse med det ordinære kontingent. Førstegang i 2. halvår af 2015.

 

6.      Intet nyt fra diverse udvalg

 

7.      Enighed om prioritering af vedligeholdelse af Røsevangen

 

8.      Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 18.02.15 kl. 19.30 hos Carsten i nr. 15

Årets generalforsamling blev aftalt til den 25. 03.2015 kl. 19.30 på Solvangskolen

 

       Jytte Mouritzen, Jesper Sørensen, Carsten Elin, Kaare Kringelbach, Lilli Halberg Bruun