Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

Referat af bestyrelsesmøde 04/2010 i grundejerforeningen Røsevangen den 12 oktober 2010 hos Henrik Eriksen.

 

Deltagere: Henrik Villumsen, Henrik Andersen, Jytte Mouritzen og Henrik Alm Eriksen.

 

Dagsorden:

1.    Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 03/2010, 31 august. 2010.

2.    Økonomi

3.    Grønne områder

4.    Vedligeholdelse

5.    Efterårs oprydning

6.    Opsamling fra Generalforsamling

7.    Eventuelt

8.    Næste møde

 

Referat:

 

Ad. 1.

Godkendt uden bemærkninger

 

Ad. 2.

Ingen kommentar, kasser var forhindret i at deltage.

 

Ad. 3.

De 3 paradis træer, som er gået ud, udskiftes og udgiften tages under det alm budget.

 

Ad. 4.

Bestyrelsen foretager en inspektion af de fælles arealer, med fokus på murer og carporte, under efterårs oprydningen.

 

Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for at udskifte vores profiler mod gangstierne og gavle. Da der kun er få brugbare alternativer anbefaler bestyrelsen at der benyttes følgende profil type ved udskiftning af de nuværende profiler.

25x125 Ru gavlbeklædning trykimprægneret træ. De sælges hos Fog hvor varenummer er 1089 251250240 i flere forskellige længder.

Bestyrelsen gør opmærksom på at de nye profiler er ca. 2 cm bredere end de nuværende profiler.

 

Ad. 5.

Efterårsoprydningen er i år planlagt til den 7 November fra kl. 10:00 til 14:00.

Der serveres pølser og drikkevarer ca. kl. 12:00.

 

Ad. 6.

Oprettelse af vedligeholdelse fond; Bestyrelse arbejder videre med dette forslag og kommer med et oplæg til den næste general forsamling.

 

Forhøjelse af grundejerforeningens pant, Henrik E undersøger mulighederne og lovgivningen til næste møde.

 

Fejemaskine, forslag affejes.

 

Ad. 7.

Ingen punkter

 

Ad. 8.

Næste møde er planlagt til tirsdag d. 30 november kl. 19:30 hos Henrik A i no. 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Villumsen                Michael Bissø           Jytte Mouritzen

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Andersen                Henrik Alm Eriksen (referent)