Referat af bestyrelsesmøde 04/2012 i grundejerforeningen Røsevangen den 15 August i no.18.

Deltagere: Jytte Mouritzen, Michael Bissø, Henrik Andersen, Vibeke Schmidt, Jesper Sørensen, Henrik Alm

Dagsorden:

1.     Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 03/2012, 6.6.2012

2.     Sommerfesten

3.     Siden sidst – rapport fra

·         Gartner arbejde

·         Økonomien

4.     Eventuelt

5.     Næste møde

Referat:

Ad. 1. Godkendt, uden bemærkninger.

Ad. 2. 14 voksne og 5 børn er tilmeldt til sommerfesten, der afholdes som planlagt. Der rundsendes en endelig mail med de sidste informationer. Mailen sendes til samtlige medlemmer. Teltet sættes op kl.10 lørdag formiddag og alle er velkomme til at deltage.

Ad. 3. Gartner arbejde: Der er flere hæk planter mod Lillevangsvej der er gået ud. Der indhentes tilbud fra gartner på nogle større planter, ligesom de 2 paradisæble træer der er gået ud udskiftes.

         De 5 piletræer trænger til at blive stynet og der indhentes tilbud fra gartner.

         Den nye vedligeholdelse plan, vedtaget på sidste generalforsamling, bliver lagt ind på Grundejerforeningens hjemmeside.

         Økonomien: Der har ikke været nogen uforudsete udgifter.

Ad.4.   Jesper & Vibeke går forbi de nye tilflyttere i no. 46 med vores velkomst folder, vin og blomster.

Der har været en henvendelse fra Grundejerforeningen ”Gartnervænget” omkring Farum Park og eventuel yderligere brug heraf.  Bestyrelsen besvarer henvendelsen. Pt. har bestyrelsen ikke modtaget henvendelser/indsigelser fra vores medlemmer.

Den fælles efterårs oprydningen er fastsat til Søndag d. 11 November. Michael bestiller container, Jytte arrangerer pølser og Henrik sender separat indkaldelse rundt d. 1 Oktober og en påmindelse d. 21 Oktober

Ad.5.   Næste møde planlagt til onsdag d. 7 November kl. 19:00 i no. 5

 

 

 

Jytte Mouritzen                      Michael Bissø             Vibeke Schmidt         

 

 

 

Jesper Sørensen                     Henrik Eriksen (referent)