Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

Referat af bestyrelsesmøde 02/2012 i grundejerforeningen Røsevangen den 20 marts 2012 i no.5.

Deltagere: Jytte Mouritzen, Michael Bissø, Henrik Andersen, Vibeke Schmidt, Jesper Sørensen og Henrik Alm Eriksen

Dagsorden:

1.     Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 01/2012, 17.1.2012

2.     Opfølgning på Generalforsamling

3.     Overdragelse af gartner opgaver

4.     Gavle/gavludvalg

5.     Fastsættelse af dato for ekstraordinær generalforsamling & forårs oprydning

6.     Gartner

7.     Eventuelt

8.     Næste møde

Referat:

Ad. 1. Godkendt, uden bemærkninger.

Ad. 2. Snerydning, på Generalforsamlingen blev det forslået at grundejerforeningen købte en lille fejemaskine. Emnet diskuteret og forkastet af Bestyrelsen grundet tidligere erfaringer. Bestyrelsen opfordrer medlemmer som føler dette behov, om at gå sammen og købe en privat.

         Ved genforhandling af snerydnings aftale kigger bestyrelsen på mulighederne for at få ryddet gangene.

Ad. 3. Opgaver overleveret og processen for godkendelse af opgaver gennemgået.

Ad.4. Forslaget tilpasses iht. kommentar fra generalforsamlingen og der indkaldes til en ekstraordinær general forsamling for endelig afstemning.

Ad.5. Forårs oprydningen fastsættes til d. 22 april fra kl. 10:00 til 14:00.

         Ekstra ordinær generalforsamling fastsættes til d. 22 april kl. 12:00 på legepladsen.

         Henrik omdeler indkaldelser. Vibeke laver indkaldelsen til ekstra ordinær generalforsamling.

         Michael sørger for container og Jytte for pølser.

Ad.6. Bestyrelsen har indhentet alternativt tilbud på den samlet gartner entreprise. Tilbuddet berettigede ikke en ændring i den nuværende aftale.

Ad.7. Fordeling af bestyrelses opgaver som følger: Vibeke overtager gartner opgaverne, Michael forsætter som kasser og Henrik som sekretær.

Der oprettes et legeplads udvalg med Jesper som tovholder. Interesseret kan henvende sig direkte til Jesper (No. 20).

Ad.8.  Næste møde planlægges til 6 juni kl. 19:00 i nummer 40

 

 

 

 

Jytte Mouritzen                      Michael Bissø             Vibeke Schmidt         

 

 

Jesper Sørensen                     Henrik Eriksen (referent)