Referat af bestyrelsesmøde den 22. oktober 2014 i grundejerforeningen Røsevangen hos Lilli H. Bruun nr. 28

Deltagere: Jytte Mouritzen, Jesper Sørensen, Carsten Elin, Kaare Kringelbach, Lilli Halberg Bruun

·        Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2014

·        Udsendelse til medlemmer om ekstraordinær generalforsamling

·        Formulering

·        Meddelelse om ny hjemmeside

·        Møde den 26.11.2014

 

·        Siden sidst. Referat fra div. Udvalg

·        Legeplads

·        Kloak

·        El

·        Gartner

·        Økonomi

·        Partytelt

·        Efterårsrengøring

·        Er alt på plads

·        Eventuelt

·        Næste møde

Ad. 1 Referat godkendt

Ad.2 a. Formulering blev endnu engang gennemgået og rettet til

Ad.2b.  Hjemmeside er blevet fornyet og flyttet. Hjemmesidens navn er nu www.røsevangen.dk

Ad.2c.  Hvem gør hvad på mødet den 26.11.2014

Ad. 3.    Siden sidst. Referat fra div. Udvalg

Ad.a.     Legepladsudvalget intet nyt

Ad.b.     Carsten har modtaget kort over kloaknet og kontakter kloakfirma vedr. kloak ved fælles skur

Ad.c      Kaare køber ekstra pære til udskiftning af de forkerte pære dette gøres ved fælles oprydningen

Ad.d     Jytte skubber på gartner vedr. nedskæring af hegn mod Dyssebo

Ad4.     Økonomi

Ad.a.    Lilli kontakter Henrik i nr. 40 for at få bekræftet om Røsevangen kan overtage hans brugte telt, eller vi skal købe nyt

Ad.5.     Efterårsrengøring den 23. november 2014    

Ad.a.     Lilli bestiller container og sørger for vand og øl, Jytte sørger for pølser, vand og øl          

 Ad.6.    Eventuelt

Ad.a.     Røsevangens økonomi og budget gennemgås for 2015

Ad.7      Næste møde ikke aftalt endnu

 

Jytte Mourtitzen           Kaare kringelbach          Jesper Sørensen          Carsten Elin                     Lilli Halberg Bruun