Grundejerforeningen Røsevangen

Referat af bestyrelsesmøde d. 24. februar 2014 i nr. 5.

Til stede: Jytte Mouritzen, Michael Bissø, Jesper Sørensen, Carsten Elin og Ole Gamst (ref.).

Dagsorden:

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 31. oktober 2013.

Siden sidst: Beretning fra div. udvalg m.v.

Tøndeslagning.

Dialogmøde den 26. februar kl. 18 – 20 i Farum Parks Center.

Generalforsamlingen den 13. marts kl. 19.30.

Nabohjælp og div. Skrivelser til grundejerforeningen.

Formandens beretning.

Næste møde.

Eventuelt.

Ad. 1

Referatet godkendt.

Ad. 2

Legepladsudvalget er gået i "vinterhi".

Snerydning, vores nye entreprenør har kun været her en enkelt gang. Vi har heldigvis været forskånet for meget sne så vurderingsgrundlaget er spinkelt, men vi tror på hans metode.

Kloak ved foreningens skur er muligvis stoppet, Ole kontakter kloakentreprenøren.

Skumringsrelæ, Ole indhenter et tilbud/oveslag.

Carporte nr. 34 – 46, utæt tag, beboerne udarbejder forslag til udbedring.

Poplerne mod Lillevangsvej skal stynes nu, Jytte kontakter gartneren.

Årsregnskab 2013 og budget 2014 blev gennemgået.

Ad. 3

Der er stor tilslutning til arrangementet.

Ad. 4

Jesper, Carsten og Jytte deltager i mødet. Bestyrelsen har modtaget 2 underskrevne protestblanketter som vil blive forsøgt afleveret til Mogens Dalbo på mødet.

Ad. 5

Dirigent til generalforsamlingen, Jytte kontakter Per Grundtvig.

Dagsorden til generalforsamlingen er udarbejdet og omdeles senest torsdag den 27. februar.

Ad. 6

Det er op til de enkelte beboere om man vil deltage i nabohjælp, protestskrivelser m.v. Bestyrelsen ønsker ikke at blande sig.

Ad. 7

Jytte skriver beretningen og mailer den til Ole.

Beretning og forslag til nyt ordensreglement sendes pr. e-mail til medlemmerne i uge 10.

Ad. 8

Næste møde fastsættes af den nye bestyrelse.

Ad. 9

Ingen bemærkninger.

 

Jytte Michael Jesper

 

Carsten Ole (ref.)