Grundejerforeningen Røsevangen

Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2014  hos Lilli i nr. 28

Deltagere: Jytte Mouritzen, Jesper Sørensen, Carsten Elin, Kaare Kringelbach, Lilli Bruun

·        1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 29. april 2014

·        2. Legeplads udvalget

·        3. Flisebelægning

·        4. Kloak

·        5. El

·        6.Gartner

·        7.Hjemmeside

·        8.Eventuelt

·        9.Næste møde

                     Ad.1 

                    Referatet  godkendt

                    Ad.2

                    Ny anskaffelser: nyt dække til sandkasse, nyt gyngestativ. Ny Trampolin indkøbes i foråret

                    2015 reservedele fra den gamle gemmes og erstatter evt. skader.

                    Ad.3

                    Kaare og Jespere  har modtaget 2. tilbud på. ny flisebelægning til Røsevangen. Bestyrelsen er enige

                    om, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at orientere og beslutte om dette.

                    Kaare Kringelbach flytter fra Røsevangen og bestyrelsen søger derfor nyt medlem til bestyrelsen

                    gerne en der vil stå for regnskabet samt supplant.

                    Ad.4

                    Carsten har taget kontakt til Furesø/Egedal kommune for at få tilsendt kort over kloark net på                     Røsevangen

                    Ad.5

                    Skumringsanlæg fungerer perfekt    

                    Ad.6

                    Aftale indgået med gartner om køb af faciliteter med moms. Jytte beder gartner om at beskære side og                     top af hegnet mod Dyssebo. Jytte orienterer formanden for Dyssebo om dette. Dyssebo beskærer selv            deres side.

                    Ad.7

                    Jan Jacobsen nr. 30 arbejder på at flytte vores hjemmeside. Vi beder alle om at fremsende deres mail           adresser                     til:

                    lillihalberg@gmail.com

                    Ad.8

                    Økonomi: Lilli tjekker foreningens forsikringer. Budget til party telt lægges ind i budgettet for 2015,

                    budget til legeplads lægges ind budgettet

                    Efterårsrengøring:  23. november 2014 kl. 10.00 – 14.00 diverse opgaver vedhæftet

                    Jytte sørger for pølser og brød. Lilli vand og øl samt container.

                    Vedlagt vedligeholdensplan for vognporte, plankeværker, pergolaer og trægavle i Røsevangen.

                    Som alle kan se, så skulle der havde været malet vognporte, plankeværk og udhuse samt pergolaer                    i 2013 dette er ikke gjort mange steder.

                     Vi beder alle om at få dette arbejde gjort i 2014 inden vinteren. Slå jer gerne sammen i rækkerne så                     er det meget nemmere og hurtigere. Malingen er: Gori sort Ibenholt 88 samt Gori svenskrød

                    som bruges til husene 1-19.

                    Jernstolperne i vognportene ud for lige husnr. males med oliebaseret maling

                    svenskrød, Hygæa farve 842, træværk med Gori sort Ibenholt 88.

                    Ad.9                                                  

                    Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 22.10.2014 kl. 19.30 hos Lilli i nr. 28

                    Jytte Moritzen                     Jesper Sørensen                     Carsten Elin

 

                    Kaare Kringenbach                                  Lilli H. Bruun