Grundejerforeningen Røsevangen

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 31. oktober 2013 i nr. 7.

 

Til stede: Jytte Mouritzen, Michael Bissø, Jesper Sørensen, Carsten Elin og Ole Gamst (ref.).

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 3. september 2013.

Økonomi.

Siden sidst og referat fra diverse udvalg.

Grønne områder.

Kloak.

Efterårsrengøring.

Eventuelt.

Næste møde.

 

Ad. 1

 

Referatet godkendt.

 

Ad. 2

 

Budgettet holder nogenlunde bortset fra udgifter til rep. af kloak (ca. kr. 20.000) og fældning af træer og rodfræsning (ca. kr. 10.000)

 

Ad. 3

 

Snerydning, der indgået en aftale med den entreprenør- Henning- der har opgaven for Dyssevangen.

 

Legepladsudvalget er gået i hi. Ordensreglementudvalget har afsluttet arbejdet og fremsender snarest deres forslag til nyt ordensreglement til bestyrelsen.

 

Ad. 4

 

Brænde efter fællede træer er til fri afhentning.

 

Hæk mod Lillevangsvej, gartneren har plantet nye planter i de største huller.

 

Ad. 5

 

Kloak ved carport nr. 46, rep. er udført.

 

Kloak ved skur. Jytte undersøger.

 

Ad. 6

 

Efterårsrengøring, Michael og Jytte sørger for det fornødne.

 

Ad. 7

 

Ingen bemærkninger.

 

Ad. 8

 

Næste møde afholdes den 23. januar 2014 kl. 20:00 hos Jytte i nr. 5.

 

 

 

Jytte Michael Jesper

 

 

 

Carsten Ole (ref.)