Bestyrelsesmøde den 7. maj 2017 i nr. 16

Dagsorden:

1.       opfølgning på forårsoprydning

2.       opsparing

3.       sommerfest

4.       petanquebane

5.       carporte

6.       bestyrelses forsikring

7.       eventuelt

8.       næstemøde

 

1.       Der var en god stemning og en stor tilslutning til forårsoprydningen. Malerarbejdet har fået carportene til at fremstå præsentable og mange har påtalt arbejdet som – flot arbejde. Der står maling i foreningens skur, til de ejere som mangler at få malet det sidste. Ligeledes er der blevet gjort et stort stykke arbejde langs stigerne og bag husene. Hvis ikke alt er noget, opfordre bestyrelsen til af følge op jf. opgavefordelingen.

2.       Opsparing: På generalforsamling havde hus nr. 8 nogle indsigelser vedr. opsparingen. Bestyrelsen er i en konstruktiv dialog med hus nr. 8, for at finde en fornuftig løsning. Peter foreningens formand i nr. 22 genoptager dialogen.

3.       Sommerfest: 12. august 2017. Gro i nr. 3 står for arrangementet og der vil kommer nærmere information herom. Vi låner gerne telt hos Henrik Alm igen hvis muligt. Læg gerne datoen ind i jeres kalendere.

4.       Bestyrelsen påtænker at etablere en petanquebane. Gro i nr. 3 og Thomas i nr. 13 undersøger hvor en evt. petanquebane kan placeres. Hvis der er nogen der har gode forslag, bedes de rette henvendelse  til Gro eller Thomas.

5.       Henrik i nr. 16 tager kontakt til husene i rækken 2-16 vedr. reparation/levetids forlængelse af carportene. Vi gør samtidig opmærksom på foreningens vedtægter §6 stk. 9 og 10.

 

6.       Bestyrelsen har fået tilbud på en Ansvarsforsikring fra IF dækkende: Erhvervsansvar, Produktansvar og Bestyrelsesansvar pris kr. 1.982,00 årligt dette vurderes.

7.       Henrik Alm har gjort opmærksom på at foreningens gartner ikke klipper græsset tæt nok. Lilli i nr. 28 tager kontakt til gartneren.

8.       Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 19. juni kl. 19.30 hos Lilli

 

Gro Hallund                                       Thomas Gravgaard                    Henrik Villumsen

 

Peter Kaplers                                    Lilli Halberg Bruun