Grundejerforeningen Røsevangen

 

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Røsevangen mandag den 10. maj 2004 kl. 19.00 på foreningens parkeringsplads.

 

Deltagere:       Ulige numre: 7,9,11

            Lige numre: 2,4,8,10,12,16,26,32,34,36,38,40,46

            Fuldmagt: nr. 6,13,14,22,24,28,30,42,44

 

Dagsorden:      1. Valg af dirigent

2. Forslag om ekstraordinært kontingent for 2004

3. Eventuelt

 

 

 

Ad. 1.           Fr. Gibsholm-Madsen, nr. 36 blev foreslået som dirigent og blev valgt. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt og som sådan lovlig og beslutningsdygtig i h.t. foreningens vedtægter.

 

Ad. 2.    Formanden Mogens Kokholm orienterede kort om indholdet af forslaget:

  ”Omkostninger til at reparere murerne ved parkeringsarealerne løber op i kr. 140.000. Dette omfatter udskiftning af defekte sten, udfræsning af eksisterende fuger, ny fugning til kanten af sten, nyt rulleskifte samt skiffertop på mure.

  Bestyrelsen foreslår dette finansieret ved at bruge ca. kr. 40.000 af foreningens formue, samt et kontant indskud fra samtlige parceller på kr. 3.000 pr. 1. juni 2004, således at arbejdet kan udføres i løbet af sommerhalvåret.”

  Afstemningen resulterede i 23 stemmer for forslaget, ingen stemte imod og to husstande undlod at stemme. Forslaget blev hermed godkendt.

 

Ad. 3.            Formanden takkede for opbakningen og sagde, at arbejdet ville blive igangsat, så snart der er valgt en håndværker blandt de indkomne tilbud. Hviid i nr. 16 tilbød sin hjælp til vurdering af de indkomne tilbud og til at udarbejde endelig specifikation på det arbejde, der skal udføres.

                      Herefter sluttede den ekstraordinære generalforsamling og formanden takkede for god ro og orden!  

 

           

 

 

Gibsholm- Madsen                  Mogens Kokholm                    Per Neumann

 

Dirigent                               Formand                                             Sekretær