Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Røsevangen søndag den 22. april 2012 kl. 12.00 på foreningens legeplads.

 

 

Deltagere:      

Ulige nr.: 5,7,9,11,15,17

            Lige nr.: 2,4,6,8,10,14,18,20,24,30,36,38,40,42

            Fuldmagt fra nr. 1,3,12,22,28,32,34,44

I alt 20 deltagende husstande og 8 repræsenteret ved fuldmagt.

 

 

1. Valg af dirigent

Foreningens formand Jytte Mouritzen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og foreslog på bestyrelsens vegne Mogens Kokholm, nr. 4 som dirigent. Mogens blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt, lovlig og beslutningsdygtig i h.t. foreningens vedtægter.

 

 

2. Forslag om vedtægtsændring vedr. vedligeholdelse af gavle

Bestyrelsen, ved Vibeke Schmidt, startede med at resumere den forslået vedtægtsændring vedrørende vedligeholdelse af gavle.

Da der ikke var kommentar eller spørgsmål til ændringen gik dirigenten direkte til afstemning.

For forslaget: 27 stemmer

Imod forslaget: 1 stemme

Forslaget er herefter vedtaget og vedtægterne tilrettes.

 

 

3. Eventuelt

Intet    

 

 

 

 

Mogens Kokholm (dirigent)                Henrik Eriksen (referent)