Grundejerforeningen Røsevangen

Ekstraordinær generalforsamling 26.11.2014 kl.19.30 på Solvangskolen

Deltagere:

Hus: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16,17,19,20,22,24,26,28,30,3236,38,40,42,44,46

Fuldmagt fra hus: 1,2,12,13,14,18

I alt 29 deltagende husstande 6 repræsenteret ved fuldmagt.

·        Valg af dirigent

Foreningens formand Jytte Mouritzen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og foreslog på bestyrelsens vegne Per Grundtvig nr. 42 som dirigent. Per blev valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

·        Bestyrelsen ved Jesper Sørensen nr. 20 startede med en kort gennemgang af forslaget nye fliser, og bad om eventuelle kommentarer til forslaget.

·        Efter fremkomsten af en række synspunkter og kommentarer til de fremlagte forslag samt afstemnings proceduren blev der efter en fremsat anmodning iværksat skriftlig afstemning om de fremlagte forslag.

·        Konklution: Forslaget om etablering af ny flisebelægning bortfaldt, da der er ikke var flertal herfor.

Generelt var alle enige om, at det er påkrævet med nye fliser, men man ønskede en mere gennemarbejdet plan samt alternativ økonomi forslag.

Bestyrelsen blev opfordret til at komme med et forslag om opsparing ved næste generalforsamling i marts 2015.

 

 

Per Grundtvig (dirigent)                             Lilli Halberg Bruun sekretær