Referat af bestyrelsesmøde den 15. marts 2018 hos Thomas i nr. 13

kl. 19.30

 

Dagsorden

        Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 18. januar 2018

        Kommentarer til Generalforsamlingen 1.3.2018

        Forårsoprydning ,invitation, arbejdsplan m.m.

        Kloaksystem og vedligeholdelse

        Fordeling af arbejdsopgaver - etablering af udvalg

        Indkøb af Trampolin

        EVT.

         1ad. Referat af bestyrelsesmøde den 18. januar blev godkendt

         2ad. Fin stemning til Generalforsamlingen desværre var vi ikke   fuldtalligt med minds 20% af medlemmerne. Bestyrelsen vil bede medlemmerne om hvis de er forhindret at huske at indlevere en fuldmagt.

        3.ad.Forårsoprydning  er aftalt til søndag den 29.april 2018. Arbejdsplan vedlagt. Gro står for Pølser m.m. Thomas for vand og øl.Peter Davidsen bestiller nyt sand til sandkassen.         Lilli bestiller container og indkøber maling til top afdækning af murer.

        4.ad. Som nævnt i referat fra Generalforsamlingen afventer vi en tilbagmelding fra OleWinstedt vedr.  Farum kommune og vores kloarknet. Peter Davidsen i hus nr. 19 har påtaget sig styring af dette projekt og der vil blive indhentet 2 yderligere tilbud på gennemsyn af foreningens kloarknet.

        5.ad. Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen:

                      Thomas Gravgaard: økonomi/hjemmeside/trampolin m.m.

                      Peter Davidsen: Kloarksystem/m.m.

                      Gro Hallund: Legeplads/Fastelavn m.m.

                      Lilli Halberg Bruun: Sekretær/Gartner m.m.

                      Peter Kaplers formand: Vedligeholdelsesplan samt             igangsættelse/forsikring m.m.

                      6.ad. Trampolin vil blive indkøbt i april/maj måned og placeret på       samme sted som tidligere. Regelsæt vil blive opsat til bruger af              trapolinen. Bestyrelsen beder forældre til små som store børn om                    at holde regelsættet.

                      6.ad. EVT.:Husk Ekstraordinær Generalforsamling den 19 marts kl.      19.30 i gården hos hus nr. 19.

                      Peter Kaplers                    Gro Hallund                     Thomas Gravgaard    

            Peter Davidsen              Lilli Halberg Bruun