Røsevangen, januar 2017

 

Bestyrelsesmøde den 16. januar 2017 i nr. 16

 

Dagsorden:

 

·         Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 27. oktober 2016

·         Siden sidst

·         Regnskab for 2016

·         Budget for 2017

·         Vedligeholdelsesplan

·         Forslag til vedtægtsændring i forbindelse med opsparing og maling af gavle

·         Årsberetning

·         Nyt fra udvalg (carport, fest, legeplads, gartner).

·         Dato for næste møde

·         Dato for generalforsamling 2017

·         Evt.

 

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 27. oktober 2016

Siden sidst: en del møder vedr. manglende betaling samt opsparing fra hus nr. 44 samt telefon møder med advokat

Regnskab for 2016 blev gennemgået

Budget for 2017 blev lagt

Vedligeholdelsesplan: vil blive fremlagt til Generalforsamlingen

Vedtægt ændring i forbindelse med opsparing samt maling af gavle blev aftalt og vil blive fremlagt ved Generalforsamlingen

Årsberetning fra bestyrelsen blev gennemgået

Intet nyt fra de enkelte udvalg

Næste møde den 20. februar 2017

Dato for Generalforsamlingen blev aftalt til den 22. marts 2017

EVT: Fastelavns arrangement er aftalt til søndag den 26. februar mere herom vil blive sendt rundt senere

Carsten Elin                                                        Gro Hallund                                  Thomas Gravgaard

Henrik Villumsen                                             Lilli Halberg Bruun