Referat fra bestyrelsesmøde den 27. november 2017 i nr. 28

 

Dagsorden:

1.     Efterårsoprydning

2.     Status bestyrelsesforsikring

3.     Gartner: klipning af Platantræerne på parkeringspladsen

4.     Opsparing

5.     Økonomi

6.     Dato for den årlige Generalforsamling

7.     EVT.

1ad. Efterårsoprydning gik fint næsten alle var ud dog manglede vi hus nr. 26 og hus 46 de vil blive opkrævet kr. 400.

God stemning og fint arbejde. Vi vil til forårsoprydningen prøve at regulere arbejdsopgaverne så der er lige stor arbejdskraft på alle områder.

2ad.  Bestyrelsesforsikring: Peter Kaplers sætter den i gang.

3ad. Platantræerne på parkeringspladsen vil i januar måned blive maskinklippet hvilket er en næsten halvering af den tidligere omkostning.

Det store træ ved hus nr. 16, kronen er blevet beskåret/stynet den 30.11.2017 dette på kraftig opfordring fra Dyssevangen nr.

41A som betaler 50% af beløbet i alt kr. 6.875,-incl. moms.

4ad.  Opsparing går som planlagt.

5ad.  Økonomien ser fin ud der har været en stor besparelse på el grundet udskiftning til LED 2W pærer.

6ad.  Generalforsamlingen er aftalt til den 1. marts 2018. Mere herom senere.

7ad.  Henrik Villumsen økonomi hus nr. 16 genopstiller ikke til Generalforsamlingen desværre - efter 3 år og stort arbejde.

Jan Jacobsen hus nr. 30 som har stået for vores hjemmeside igennem mange år har overgivet arbejdet til Thomas Gravgaard.

Vi takker Jan for det store arbejde med opbygning og opfølgning af vores hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 5. februar 2017 kl. 18.00.

Peter Kaplers                  Gro Hallund                     Thomas Gravgaard

Henrik Villumsen            Lilli Halberg Bruun