Grundejerforeningen Røsevangen

Referat af bestyrelsesmøde i nr. 5 torsdag den 9. april 2015 kl. 19.30

1.      Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 18. februar 2015

2.      Velkommen til Henrik Willumsen

3.      Opfølgning af generalforsamlingen d. 25. marts 2015

a)      Arbejdsopgaver: (hensættelse, lån til fliseprojekt?, udarbejdelse af vedligeholdelsesforbedringer for Røsevangen)

b)      Økonomien i disse opgaver

c)      Gartnerens arbejde

d)      Fordeling af disse opgaver

4.      Fastsættelse af datoer:

a)      Forårsrengøring

b)      Sommerfest

c)      Efterårsrengøring

d)      Ekstraordinær generalforsamling

5.      Eventuelt

6.      Næstemøde

Ad.1.    

Referat af bestyrelsesmøde den 18. februar 2015 blev godkendt

Ad.2.

Jytte bød Henrik velkommen i bestyrelsen

Ad.3.a.b.c.d

Bestyrelsen var enig om, at der var en meget positiv stemning på generalforsamlingen.

 Henrik tager kontakt til bank vedr. lån til forbedring af Røsevangen. Bestyrelsen udarbejder emneliste samt økonomi til samme, resultatet forventes forelagt til efteråret.

Jytte tager kontakt til Gartner om arbejdsplan samt økonomi.

Bestyrelsen gennemgår Røsevangens område mandag den 13. april 2015 mødested parkeringspladsen

 kl. 19.30

Ad.4. a.b.c.d.

Fastsættelse af datoer:

Forårsrengøring: den 26. april kl. 10.00.

Jytte sørger for pølser og brød m.m. Carsten Øl og vand. Lilli bestiller Container

Sommerfest: 22. august

Efterårsrengøring: 22. november

Ekstraordinær generalforsamling afventer ovenstående

 Ad.5.

Intet nyt fra diverse udvalg

Ad.6

Næste møde den 7. maj kl. 1930 i nr. 28 Lilli

 

Jytte Mouritzen                          Jesper Sørensen                         Carsten Elin                                Henrik Willumsen

 

Lilli Halberg Bruun