Grundejerforeningen Røsevangen

Vedligeholdelse

Planskitse
Kloaknet

               Røsevangen blev bygget i 1970, og det er derfor vigtigt at vores bygninger vedligeholdes fornuftigt.
               Grundejerforeningen sørger for maling af træværk på gavlene af enderækkehusene og for almindelig vedligeholdelse
               af fællesarealerne med ekstern assistance. Husejerne sørger selv for almindelig vedligeholdelse af
               egne huse - herunder maling af udhuse, carporte og pergolaer. Forår og efterår har vi fællesoprydning.
               Herover kan du klikke på dokumenter, der fortæller mere om denne vedligeholdelse.